e-barometern Q1 2010: Stark inledning på det nya e-handelsåret

Posted by:

|

On:

|

,

Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under årets första kvartal. Optimismen hos både företag och konsumenter har också stigit. Hela 73 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Optimistiska konsumenter och företag i kombination med en förbättrad konjunktur talar för att e-handeln under 2010 når över 24 miljarder kronor eller cirka 4,5 procent av detaljhandelns omsättning.

  • E-handelns försäljning steg under första kvartalet 2010 med 12,8 procent jämfört med första kvartalet 2009.
  • Omsättningen helåret 2010 bedöms uppgå till över 24 miljarder kronor, vilket skulle utgöra cirka 4,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är stark, både bland konsumenter och företag. Företagens optimism är på den högsta nivån sedan 2006.
  • Sex av tio konsumenter upplever att betalningssäkerheten vid e-handel förbättrats de senaste två åren. Fem procent upplever att säkerheten försämrats.
  • Faktura är den betalningslösning som konsumenterna föredrar och också den vanligaste som företagen erbjuder.
  • Konsumenterna uppfattar det som irriterande när de måste registrera sig inför ett e-handelsköp.

– En av förklaringarna till e-handelns kraftiga tillväxt de senaste åren är att allt fler svenskar tycker att det blir säkrare att handla på nätet. Men fortfarande uttrycker drygt hälften av svenskarna en viss oro för betalningssäkerheten vid e-handel. Om fler e-handlare certifierade sig enligt “Trygg e-handel”, och innebörden av certifieringen fick större spridning, skulle sannolikt ännu fler tycka att det är säkert att e-handla, säger Arne Andersson e-handelsspecialist på Posten.

– E-handelns tillväxt fortsätter att övertrumfa den för den traditionella butikshandeln, något som också bedöms fortsätta i många år framöver. Om e-handelns andel, som i år bedöms närma sig 5 procent av detaljhandeln, ska stiga till högre nivåer krävs dock att fler branscher blir framgångsrika och att fler av de traditionella butikskedjorna på allvar ger sig ut på nätet, säger Jonas Arnberg på HUI.

Källa: Posten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *