Nordisk distanshandel för 73 miljarder

Posted by:

|

On:

|

, ,

Den nordiska distanshandeln beräknas ha omsatt över 70 miljarder kronor under 2008. Danskar och norrmän handlar oftare varor via internet och postorder än svenskar och finländare. De beställer också varor från utländska sajter i större utsträckning. Totalt handlade 12 miljoner nordbor på distans förra året. Det visar Postens nya studie Distanshandeln i Norden 2009.

Var femte nordbo (21 procent) handlar varor på nätet eller via postorder varje månad. Danmark är det land i Norden där konsumenterna distanshandlar oftast. Var tredje dansk (33 procent) handlar varor på distans varje månad. I Norge är andelen en av fyra (26 procent) och i Sverige en av fem (20 procent). Finländarna handlar däremot mer sällan, bara fyra procent uppger att de distanshandlar varje månad. Det visar resultaten från de drygt 4 000 intervjuer med privatpersoner i Norden som Sifo Research International har genomfört på uppdrag av Posten.

Distanshandeln i Norden beräknas ha omsatt uppskattningsvis 7,6 miljarder euro under 2008[1]. Danskarna är de som lägger mest pengar på distanshandel. Under 2008 handlade varje dansk totalt för i genomsnitt 712 euro, vilket är något mer än norrmännens snitt (703 euro). Svenskar och finländare handlar mindre. De handlade för i genomsnitt 564 respektive 556 euro.

Nästan 50 procent av de nordbor som e-handlar har någon gång handlat varor från utländska sajter. Danskar och norrmän gör det oftast, medan svenskar gör det i mindre utsträckning. Framförallt handlar nordbor från USA och Storbritannien. Danskar och Norrmän handlar i relativt stor utsträckning från svenska sajter. Svenskar handlar ibland från danska e-handelssajter, däremot i mer begränsad utsträckning från sajter i Norge och Finland.

– Våra tidigare studier har visat att den svenska distanshandeln har vuxit kraftigt de senaste åren. Den här studien pekar på en liknande utveckling i övriga Norden. Vi ser en tydlig trend att allt fler distanshandelsföretag vill bredda sin marknad för att kunna nå alla Nordens 25 miljoner invånare. Det innebär sannolikt att distanshandeln kommer fortsätta växa när den blir mer gränsöverskridande, säger Per Mossberg kommunikationsdirektör, Posten AB.

På alla marknader är priset det främsta skälet för att distanshandla. Priset är viktigast för danskarna där 50 procent lyfter fram detta argument, motsvarande andel i Sverige är 40 procent. Andra viktiga skäl bakom nordbornas distanshandel är bekvämlighet och större utbud/ökad tillgänglighet.

Fakta Posten Logistiks utlämningsnät i Norden:
MyPack är namnet på Posten Logistiks pakettjänst för distanshandelsföretag som vill nå konsumenter i hela Norden. I Norge och Finland hämtar mottagaren sitt paket på ett utlämningsställe, som syns under varumärket MyPack, och i Sverige och Danmark hos respektive Posts ombud.

  • Finland – 1 200 utlämningsställen
  • Danmark – 800 postkontor/postombud
  • Norge – 575 utlämningsställen
  • Sverige – 1 600 postombud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *