Var femte svensk kan tänka sig e-handla med mobilen

Posted by:

|

On:

|

,

Bara två procent av svenskarna1 handlar varor på nätet via sin mobiltelefon. Däremot kan var femte svensk (21 procent) tänka sig att göra det. En ny undersökning2 visar att det framförallt är mobiltelefonskärmens storlek, låg uppkopplingshastighet samt ovisshet kring säkerheten som håller tillbaka svenskarna. Drygt fyra av tio e-handlare tror att beställningar via mobiltelefon kommer få ökad betydelse de kommande tre åren.
I e-barometern för fjärde kvartalet 2008, som presenteras fredagen den 13 februari, har Posten och HUI ställt frågor till konsumenter om och hur de använder mobiltelefonen för att koppla upp sig på internet, vilka sajter de besöker och om deras inställning till att köpa varor på nätet via sin mobiltelefon. E-handelsföretag har i sin tur fått svara på deras syn på beställningar via mobiltelefonen och om de anpassat sina webbplatser för att underlätta dessa beställningar.
Drygt var femte internetanvändare anger att de kan tänka sig att köpa varor via sin mobiltelefon. Det som hindrar dem idag är framförallt att mobiltelefonens skärm är för liten (35 procent), uppkopplingshastigheten är för låg (29 procent) och att säkerheten upplevs som dålig (23 procent).
Även många e-handelsföretag tror att mobiltelefonen får en viktigare roll framöver. Drygt fyra av tio (43 procent) företag tror att mobiltelefonen som beställningssätt kommer att få större betydelse under de kommande tre åren. Däremot har nästan sju av tio (67 procent) ännu inte gjort några anpassningar av sina webbplatser för att underlätta för kunderna att handla varor från mobiltelefonen. Endast fem procent av företagen har gjort stora anpassningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *