Category: Marketing

  • Boktips om e-handel

    , ,

    E-handelsföretaget Wipcore har tagit fram boken E-handelsguiden där dom har samlat kunskap kring e-handel. Den innehåller allt från konkreta tips för marknadsföring kring e-handel,  till betallösningar och vikitiga saker att tänka på vid upphandling av en e-handelslösning. Boken riktar sig till dig som idag jobbar med e-handel och vill komma ett steg längre. Den riktar sig… Read more