e-barometern Q2 2010: Stark försäljning under årets andra kvartal

 In eCommerce, Logistics, Search Engine Optimization, Swedish

E-handelns försäljning fortsätter att utvecklas starkt och steg under årets andra kvartal med 10,7 procent. Utvecklingen är betydligt starkare än den för handeln som helhet som under samma kvartal ökade med drygt 2 procent. Optimismen hos både företag och konsumenter har också stigit. Hela 77 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Optimistiska konsumenter och företag talar för att e-handeln under 2010 fortsätter att växa kraftigare än traditionell handel och att e-handeln vid årets slut når över 24 miljarder kronor eller cirka 4,5 procent av detaljhandelns omsättning.

  • E-handelns försäljning steg under andra kvartalet 2010 med 10,7 procent jämfört med andra kvartalet 2009.
  • E-handelns omsättning bedöms uppgå till över 24 miljarder kronor för helåret 2010, vilket skulle utgöra cirka 4,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är stark, både bland konsumenter och företag. 77 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka det närmaste halvåret.
  • Företagens vanligaste marknadsföring sker via sökordsoptimering och nyhetsbrev.
  • Produktkatalogen fortsätter att spela en viktig roll i dagens e-handel för såväl företag som konsumenter. Varannan konsument tittar alltid eller ofta i en produktkatalog innan de e-handlar.
  • Sociala medier inspirerar konsumenterna till köp och allt fler företag, 40 procent, skaffar en strategi för kommunikationen till sina kunder via sociala medier.

– Många lockas att starta e-handelsföretag till följd av den imponerande tillväxt som e-handeln fortsätter att visa. Den största utmaningen för e-handlarna är att få konsumenter att hitta till butikerna på nätet. E-barometern visar att konsumenter använder både digitala och fysiska källor för att inspireras till köp. Framgångsfaktorn för e-handelsföretagen är därför att mixa digitala verktyg som sökordsoptimering med traditionella fysiska verktyg som produktkatalogen, säger Arne Andersson, e-handelsspecialist på Posten.

– E-handelns tillväxt fortsätter att öka starkt och e-handeln tar därmed andelar av den traditionella butikshandeln, som under samma period hade en betydligt svagare utveckling. E-handelns starka tillväxt drivs av att allt fler konsumenter upptäcker fördelarna med e-handeln och av företagen som blir fler och bättre, säger Jonas Arnberg på HUI.

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under juli och augusti månad 2010 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts under juli månad 2010. Med konsumenter avses privatpersoner med internetuppkoppling. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 eller Per Ljungberg, presschef Posten AB, 08-781 17 39 och Posten Medierelationer, 08-23 10 10.

Recommended Posts

Leave a Comment