Tryggare att handla på nätet

Posted by:

|

On:

|

, ,

E-handelskunderna tycker att det är tryggare att handla på nätet. Det visar HUI och Postens senaste e-barometer*. Det viktigaste för att konsumenter ska känna sig trygga när de handlar varor från en e-handelssajt för första gången är att de kan betala via internetbank eller med ett betalkort.

– Vi ser att en majoritet av e-handelskunderna anser att betalningssäkerheten har ökat de senaste två åren. Och de e-handelsföretag vi dagligen möter vittnar om att det är viktigt att kunna erbjuda flera olika betalningslösningar förutom internetbank och betalkort, som till exempel postförskott och faktura, säger Arne Andersson, affärsutvecklare inom distanshandel, Posten Logistik.

Att e-handelssajtens varumärke är välkänt och att det finns tydliga kontaktuppgifter dit de kan vända sig med frågor är andra viktiga aspekter. Att e-handelssajten känns seriös rankas också som den viktigaste faktorn för att överhuvudtaget vilja handla på en internetsajt.

Vad är viktigast för att du ska känna dig trygg när du handlar varor från
e-handelssajt för första gången?
(flera svarsalternativ möjliga)
Jag kan betala via internetbank (48%)
Jag kan betala med ett betalkort (45%)
E-handelssajtens varumärke är välkänt (44%)
Tydliga kontaktuppgifter dit jag kan vända mig med frågor (44%)
Rekommendationer från vänner och bekanta (21%)
Jag läser kundomdömen på jämförelsesajter (18%)
Information om företaget på e-handelssajten (16%)
Välkända leverantörers logotype/varumärke finns på e-handelssajten (13%)
Jag handlar aldrig från e-handelssajter jag inte handlat på tidigare (2%)
Vet ej (5%)

Hur upplever du generellt att betalningssäkerheten via e-handel har utvecklats under de senaste två åren?
Mycket säkrare (11%)
Säkrare (49%)
Oförändrat (19%)
Osäkrare (3%)
Mycket osäkrare (2%)
Vet ej (16%)

Hur ofta oroar du dig för betalningssäkerheten när du handlar varor på internet?
Ofta (17%)
Ibland (39%)
Sällan (26%)
Aldrig (14%)
Vet ej (3%)

* Om undersökningen
Resultatet kommer från e-barometern för första kvartalet 2009.
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns försäljningsutveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under april 2009 och bygger på en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1 000 stycken respondenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *