E-barometern för Q1 2009: Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Posted by:

|

On:

|

, ,

Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent under årets första kvartal. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 21,5 miljarder under 2009. Optimismen bland konsumenterna fortsätter vara relativt hög, 77 procent bedömer att de kommer att handla på internet under det kommande halvåret. Optimismen hos företagen, vars försäljning nu utvecklas betydligt svagare än under de senaste åren, faller ytterligare något detta kvartal.

* E-handelns försäljning steg under det första kvartalet år 2009 med 7,9 procent jämfört med första kvartalet 2008.
* Prognosen för e-handelns omsättning 2009 är 21,5 miljarder kronor. E-handeln skulle därmed utgöra 4,2 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
* Den svaga kronkursen gynnar svensk e-handel vars priser blir attraktiva för utländska konsumenter.
* Prismedvetenheten ökar bland konsumenterna i lågkonjunktur, något som många handlare möter med sänkta marginaler.
* 60 procent av konsumenterna upplever att betalningssäkerheten via e-handel har ökat under de senaste två åren.

– Trots lågkonjunkturen fortsätter ökningen av inköpen på nätet. Samtidigt blir vi mer priskänsliga och använder nätets olika prisjämförelsetjänster mer nu än för ett år sedan. För företagens del innebär den ökade priskänsligheten att många nu skruvar ner sina marginaler för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Per Mossberg, kommunikationsdirektör på Posten.

– Prismedvetenheten är hög bland dagens konsumenter något som gynnar e-handeln där möjligheten att jämföra priser och handla billigt är stort. E-handelns tillväxt bedöms också förbli betydligt kraftigare än den traditionella butikshandeln under den närmaste framtiden, inte minst för att möjligheten att sälja mot konsumenter i Europa där den svaga svenska kronan gör svensk e-handel konkurrenskraftig, säger Jonas Arnberg på HUI.

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under april månad 2009 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Med konsumenter avses privatpersoner med internetuppkoppling. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 eller Per Ljungberg, presschef Posten AB, 08-781 17 39 och Posten Medierelationer, 08-23 10 10.

Hela rapporten kan laddas ned via nedanstående länk.
e-barometern för Q1 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *