Tag: HUI

 • e-barometern: Julklappar på nätet för 5,4 miljarder kronor

  , , ,

  E-handelns kraftiga tillväxt fortsätter. Trots det allt sämre konjunkturläget är prognosen för 2011 en tillväxt med 10 procent. Allt tyder också på att julhandeln på nätet kommer att slå rekord i år och gå betydligt bättre än den traditionella detaljhandeln. Totalt beräknas julklappshandeln på nätet omsätta 5,4 miljarder kronor Det framgår av e-barometern för tredje… Read more

 • E-barometern Q4 2010: Stark avslutning på e-handelsåret 2010

  , ,

  Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten sedan början av 2008, strax innan finanskrisen kylde av ekonomin. E-handeln har generellt klarat krisen bra och bedömningen är att lågkonjunkturens klimat, med prismedvetna konsumenter, har gynnats och kommer även framöver att gynna… Read more

 • e-barometern Q1 2010: Stark inledning på det nya e-handelsåret

  ,

  Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under årets första kvartal. Optimismen hos både företag och konsumenter har också stigit. Hela 73 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Optimistiska konsumenter och företag i kombination med en förbättrad… Read more

 • e-barometern för Q3 2009:E-handeln tror på stark julhandel

  , , ,

  Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 procent jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt som under rådande lågkonjunktur måste ses som god. Konjunkturläget påverkar vissa branscher negativt, men e-handeln som helhet växer starkt. Dels för att fler konsumenter och företag upptäcker e-handeln, dels för att… Read more

 • e-barometern för Q2 2009:Stigande optimism i e-handeln

  ,

  Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen steg under årets andra kvartal med 4,4 procent vilket är den svagaste ökningstakten sedan Posten och HUI:s mätningar av e-handeln påbörjades 2003. Försäljningsutvecklingen är ändå positiv och betydligt kraftigare än tillväxten för den traditionella butikshandeln.… Read more

 • Nordisk klädförsäljning på distans trotsar lågkonjunkturen

  ,

  Förra året handlade vi nordbor varor för uppskattningsvis 76 miljarder kronor på distans, det vill säga via nätet eller postorder. Allra helst köper vi kläder och hemelektronik följt av skivor och böcker. Det visar Postens nya studie Distanshandeln i Norden 2009. Den traditionella distanshandeln via postorder förknippades i stor utsträckning med kläder och elektronik. Dessa… Read more

 • Nordisk distanshandel för 73 miljarder

  , ,

  Den nordiska distanshandeln beräknas ha omsatt över 70 miljarder kronor under 2008. Danskar och norrmän handlar oftare varor via internet och postorder än svenskar och finländare. De beställer också varor från utländska sajter i större utsträckning. Totalt handlade 12 miljoner nordbor på distans förra året. Det visar Postens nya studie Distanshandeln i Norden 2009. Var… Read more

 • E-barometern för Q1 2009: Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

  , ,

  Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent under årets första kvartal. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 21,5 miljarder under 2009. Optimismen bland konsumenterna fortsätter vara relativt hög, 77 procent bedömer att de kommer att handla på internet under det kommande halvåret.… Read more

 • Posten och HUI – e-barometern för Q4 och helåret 2008: E-handeln klarar krisen

  , ,

  E-handelns försäljning ökade med 15 procent under helåret 2008. Det innebär att den samlade e-handelsförsäljningen 2008 uppgick till 20,4 miljarder, eller 3,9 procent av detaljhandelns försäljning. Tillväxttakten var betydligt lägre under fjärde kvartalet då försäljningen ökade med 8,1 procent. Med tanke på den kraftiga nedgång som den internationella och svenska ekonomin bevittnat under denna period… Read more