e-barometern för Q2 2009:Stigande optimism i e-handeln

Posted by:

|

On:

|

,
Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen steg under årets andra kvartal med 4,4 procent vilket är den svagaste ökningstakten sedan Posten och HUI:s mätningar av e-handeln påbörjades 2003. Försäljningsutvecklingen är ändå positiv och betydligt kraftigare än tillväxten för den traditionella butikshandeln. E-handelns aktörer är också optimistiska inför framtiden, hela 65 procent tror att
försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret, en kraftigt ökad optimism. Även konsumenterna ser optimistiskt på framtiden.
  • E-handelns försäljning steg under det andra kvartalet år 2009 med 4,4 procent jämfört med andra kvartalet 2008.
  • Prognosen för e-handelns omsättning 2009 är 21,5 miljarder kronor. E-handeln skulle därmed utgöra 4,2 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Stark framtidstro bland konsumenter och företag vars optimism ökat kraftigt, 65 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka under det kommande halvåret, jämfört med 38 procent under kvartal 1.
  • Sociala medier är välbesökta och har inspirerat många till köp via internet
  • Bloggar läses oftare av kvinnor än män.
– Trots lågkonjunkturen lämnar våra postombud ut ungefär lika många försändelser som för ett år sedan, samtidigt som våra brevbärare bär ut allt fler stora brev med t ex skivor, böcker, kläder och andra storsäljare på nätet direkt hem i svenskarnas postlådor. E-barometern visar också att e-handlarna är väl medvetna om hur konsumenterna söker information och inspiration inför ett köp på nätet. Sökordsoptimering, att nå ut i sociala medier samt anpassade kunderbjudanden ligger högt på e-handlarnas agenda för marknadsföring, säger Andreas Falkenmark, vd Posten Meddelande.
– Försäljningsökningen var visserligen svagare än i tidigare mätningar men e-handeln hävdar sig ändå bra jämfört med den traditionella butikshandeln. Dessutom
stiger optimismen kraftigt bland e-handelns företag. Bedömningen är att e-handeln får fortsatt svaga tider men ändå kommer ur lågkonjunkturen som vinnare, säger Jonas Arnberg på HUI.
Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under augusti månad 2009 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Med konsumenter avses privatpersoner med internetuppkoppling. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 eller Per Ljungberg, presschef Posten AB, 08-781 17 39 och Posten Medierelationer, 08-23 10 10.

Hela rapporten kan laddas ned via nedanstående länk.

e-barometern för Q2 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *