E-barometern Q4 2010: Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Posted by:

|

On:

|

, ,

Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten sedan början av 2008, strax innan finanskrisen kylde av ekonomin. E-handeln har generellt klarat krisen bra och bedömningen är att lågkonjunkturens klimat, med prismedvetna konsumenter, har gynnats och kommer även framöver att gynna e-handelns utveckling. Konsumenternas framtidstro är på topp och 80 procent planerar att handla varor på internet under det kommande halvåret. Bland företagen ligger framtidstron något lägre än senast inför julen, men fortfarande på en hög nivå.

  • E-handelns försäljning steg under fjärde kvartalet 2010 med 15,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.
  • Omsättningen 2010 uppgick till 25 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,1 procent sedan 2009.
  • E-handeln utgör idag cirka 4,6 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Allt fler konsumenter e-handlar allt oftare. 43 procent e-handlar minst en gång i månaden, en ökning med sju procentenheter sedan fjärde kvartalet 2009.
  • E-handelsköpen via mobiltelefon har nästan fördubblats på ett år och 3 av 10 konsumenter kan tänka sig att handla på nätet via mobiltelefonen. Av de konsumenter som har en smartphone har 19 procent någon gång handlat varor via sin mobiltelefon.
  • 23 procent av företagen har i stor eller relativt stor utsträckning anpassat sina webbplatser för att underlätta för kunderna att handla varor via sina mobiltelefoner. Det är en ökning med sju procentenheter sedan förra mätningen för ett år sedan.

– Den kraftiga tillväxten för e-handeln under 2010 beror framförallt på att näthandelns aktörer gör det allt enklare för privatpersoner att vara smarta konsumenter. Allt fler konsumenter anser att det är bekvämare och mer prisvärt att köpa en vara på nätet än i butik. Tillväxten för smarta mobiler och fler mobilanpassade webbutiker kommer att driva på denna utveckling ytterligare, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.

– E-handelns tillväxt är återigen på de höga nivåer vi såg före finanskrisen. E-handeln har klarat krisen bra och väntas få ytterligare fart de närmaste åren. Lågkonjunkturen har gjort konsumenten mer prismedveten, vilket passar e-handeln bra med konkurrenskraftiga erbjudanden och möjlighet för konsumenten att informera sig före köp, säger Jonas Arnberg på HUI.

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under januari månad 2011 och bygger på ett utval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts under januari 2011. Med konsumenter avses privatpersoner med internetuppkoppling.

Frågor kring e-barometern besvaras av Postens e-handelsexpert Arne Andersson via Posten Norden Medierelationer 08-231010 eller av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 eller Jessica Lindblom, HUI, 08-7627285.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på mer än 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *