Nordisk klädförsäljning på distans trotsar lågkonjunkturen

Posted by:

|

On:

|

,

Förra året handlade vi nordbor varor för uppskattningsvis 76 miljarder kronor på distans, det vill säga via nätet eller postorder. Allra helst köper vi kläder och hemelektronik följt av skivor och böcker. Det visar Postens nya studie Distanshandeln i Norden 2009.

Den traditionella distanshandeln via postorder förknippades i stor utsträckning med kläder och elektronik. Dessa kategorier dominerar fortfarande trots att beställningarna numera oftast sker via nätet. Tre av fyra (76 procent) använder oftast datorn för sina distanshandelsköp. Det visar intervjuerna med sammanlagt 4 400 privatpersoner i Norden som Sifo gjort på uppdrag av Posten.

Samtidigt visar studien att det finns vissa skillnader mellan vad vi helst handlar på distans. I Finland, Sverige och Norge är det kläder medan det i Danmark är hemelektronik. (se tabellen nedan)

Efter dessa dominerande varugrupper kommer böcker, skivor och film på samtliga marknader. Svenskarna utmärker sig också genom att gärna köpa heminredning på distans. En möjlig förklaring till det kan vara att vi svenskar fostrats längst av Ikea och därför har lättast att följa möbelföretaget och deras konkurrenter ut på nätet.

Vanligaste varor att köpa på distans
Att kunna handla billigare är det viktigaste skälet för att distans-handla i alla nordiska länder. Förutom lägre pris finns det två andra huvudskäl – bekvämlig-het/enkelhet och tillgänglighet.

Distanshandeln erbjuder en möjlighet att handla hemifrån när som helst på dygnet. Den ger också tillgång till storstädernas utbud oavsett var man bor. Det är uppenbart att många uppskattar det vilket har gjort att den växt kraftigt under de senaste åren.

Enligt Handelns Utredningsinstituts och Statistiska Centralbyråns Detaljhandelsindex för maj, som släpptes 30 juni, minskade försäljningen av hemelektronik i Sverige med 1,8 procent i maj 2009 i löpande priser (-5,6 % ackumulerat) och klädhandeln med 4,3 procent (-1,5 % ackumulerat).

På nätet fortsätter däremot många detaljhandelsföretag att växa. Elgiganten och Cyberphotos e-handelsförsäljning har vuxit kraftigt de senaste åren. Göteborgsbaserade klädföretaget Mandel Design är ett tredje exempel som har haft en tillväxt med 30 procent per månad sedan starten.

Källa: Posten Logistik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *