Posten och HUI – e-barometern för Q4 och helåret 2008: E-handeln klarar krisen

Posted by:

|

On:

|

, ,

E-handelns försäljning ökade med 15 procent under helåret 2008. Det innebär att den samlade e-handelsförsäljningen 2008 uppgick till 20,4 miljarder, eller 3,9 procent av detaljhandelns försäljning. Tillväxttakten var betydligt lägre under fjärde kvartalet då försäljningen ökade med 8,1 procent. Med tanke på den kraftiga nedgång som den internationella och svenska ekonomin bevittnat under denna period är e-handelns försäljningsökning på 8 procent mycket stark. Utsikterna för 2009 ser något dystrare ut. Företagens optimism är lägre än tidigare, medan lika stor andel konsumenter som tidigare anger att de kommer att handla varor över internet det närmaste halvåret. E-handeln bedöms fortsättningsvis vara en vinnare och utvecklas starkare än den traditionella butikshandeln men de senaste årens mycket starka tillväxttakter blir sannolikt svåra att nå.

  • E-handelns försäljning uppgick till 20,4 miljarder under helåret 2008, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.
  • Det fjärde kvartalet 2008 ökade e-handelsförsäljningen med 8,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2007.
  • Framtidstron är fortsatt stark bland konsumenterna (81 procent) men något svagare hos e-handelsföretagen (40 procent).
  • Två procent av konsumenterna handlar varor på nätet via sin mobiltelefon, men drygt var femte konsument (22 procent) kan tänka sig att e-handla med mobiltelefonen.
  • Drygt fyra av tio e-handlare tror att beställningar via mobiltelefonen kommer få ökad betydelse de kommande två åren, men endast 31 procent har gjort några anpassningar av sin webbplats för att underlätta e-handel via mobiltelefon.

– Idag sker nästan all e-handel genom att kunden kopplar upp sig via dator och gör sin beställning. E-barometern pekar på att en ökad andel av näthandeln i framtiden kan komma att ske via mobiltelefonen. Redan idag fyller mobiltelefonen en allt viktigare funktion inom e-handeln. Till exempel ser vi att på bara två år har andelen SMS-aviseringar ökat från 13 procent till dagens 44 procent, säger Anders Holm, Sverigechef för Posten Logistik.

– Senast vi hade lågkonjunktur, i början av 2000-talet, försvann många av de då unga e-handelsföretagen. Idag är situationen den omvända. E-handelns aktörer har mognat och dessutom kan konsumentbeteendet under lågkonjunktur sannolikt gynna e-handeln. Fler konsumenter blir mån om att jämföra priser och handla till låga priser, några av e-handelns styrkor, säger Jessica Lindblom på HUI.

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under januari månad 2009 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Med konsumenter avses privatpersoner med internetuppkoppling. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 eller Posten Medierelationer, 08-23 10 10.
Hela rapporten kan laddas ned via denna länk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *